Van 1 mei 2015 t/m 31 mei 2015

Proef Centraal AmerikaProef Zuid AmerikaProef Afrikal
 
 

Centraal-Amerika snelfilter,        250g    Van € 3,39 voor € 2,87
Zuid-Amerika snelfilter,               250g    Van € 3,39 voor € 2,87
Afrika snelfilter,                            250g    Van € 3,39 voor € 2,87