Fairtrade producentenorganisaties worden door hun handelspartners ondersteund, onder meer door advies bij het ontwerp en de ontwikkeling van producten, organisatieadvies en trainingen over kostprijsberekening. Er worden bovendien afspraken gemaakt over voorfinanciering om de risico’s van investeringen niet alleen bij de producent te leggen.

 <<<  Principe 2                                                                                                           Principe  4 >>>