Van fairtrade leveranciers wordt niet alleen verwacht dat ze zich houden aan de vastgestelde criteria, maar dat ze ook aantoonbaar kunnen maken dat dat zo is. Dit geldt evenzo voor de importeurs en de wereldwinkels. Alle partners geven inzicht in hun handelswijze en hun bedrijfsvoering. Deze transparantie is van belang voor de betrouwbaarheid van de hele keten.


<<< Principe 3